insankaynaklaripolitikasi_2

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

Günümüz iş hayatında en önemli faktör insandır.
İnsan Kaynakları olarak en büyük ilkemiz, personelimizin moral ve motivasyonunu sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlamasında yönetim anlayışına büyük etkisi olan “Performans Yönetimi” ile personelin insan kaynakları planlamasını yapmak için önce performans hedefini belirler; daha sonra da bu hedef doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yaparız.

İşe Başlatma – Oryantasyon Eğitimi

İşe yeni başlayacak olan personele, ilk olarak organizasyona uyum sağlaması için; işyerinin tanıtımı, çalışacağı kısımla ilgili bilgiler, organizasyon şeması, işyeri yerleşim planı, işçi sağlığı ve teknik emniyet, kalite yönetim sistemi ve şirket yönetmelikleri konularında bilgiler verilir.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışmakta olan personele planlı ve plansız olarak, şirket içi veya dışı olmak üzere mesleki gelişimini sağlamak, teknik emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini aktarmak, işe ilginin arttırılmasını ve daha verimli çalışmasını sağlayacak olan geliştirici eğitimler verilir.

Performans Değerlendirmesi (Yönetimi)

İşletmemizin verimliliği arttırmak, yönetici yetiştirmek, geliştirmek, ödüllendirmek, yükseltim ve işten işe aktarma kararlarında esaslar belirlemek bakımından performans değerlendirmesi belli ölçütler temel alınarak yapılmaktadır.

İş Değerlemesi

Organizasyondaki işin niteliği, bedensel çaba, zihinsel çaba, yönetim becerileri, deneyim, sorumluluk, çalışma koşulları, işin doğurabileceği tehlikeye göre iş değerlemesi yapılır ve çalışanın kendisine, unvanına bakmadan faktör plan puanına göre iş değerlemesi yaparız.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin en önemli parçası olarak görmekteyiz ve bunun bizi en verimli çalışma ortamına ulaştıracağının farkındayız.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

İnsan kaynakları işlevinin daha etkili yürütülmesine yardımcı olacak ve böylece organizasyonun başarılı yürütülmesini sağlayacak, gelişmiş fonksiyonlara sahip bir insan kaynakları bilgi sistemi kullanmaktayız.