Şirketimiz bünyesinde 4 adet Belt Pres tesisi mevcuttur. Zenginleştirme tesislerinde kullanılan ve yıkamadan kaynaklı oluşan çamurlu suyun, basınç altındaki iki adet bez arasında sıkıştırılarak suyun çamurdan ayrılması işlemleri sonucu elde edilen temiz su tekrar kömür zenginleştirme tesislerine gönderilmektedir. Yüksek çamur debisinin olduğu yerlerde kesintisiz çalışma presiblerinden dolayı devamlı olarak susuzlaştırma imkanı sunmaktadır. Belt pres tesislerinde beslenen çamura göre ayrılabilen basınç kademeleri ile maksimum kek kuruluğu elde edilirken, tesislerin tekrar beslenen sudaki katı madde oranı minimum düzeyde tutulmaktadır.

Snapshot 10 (19-10-2016 15-50)
Snapshot 6 (19-10-2016 15-48)
Snapshot 14 (19-10-2016 15-43)